GÖZETİM FAALİYETLERİ VE DANIŞMANLIK

Yük Vagonları ve Diğer Demiryolu Araçlarının Bakımları Için Belgelendirme Işlemlerine Yönelik Danışmanlık Hizmeti

Demiryolu Araçları Tescil ve Sicil Yönetmeliği’nin yürürlüğe girmesiyle, yük vagonları ve  diğer demiryolu araçlarının bakımlarının Ulaştırma, Haberleşme ve Denizcilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş “Bakımdan Sorumlu Kuruluş (ECM)” tarafından yapılması zorunlu hale getirilmiştir.

ECM- Bakımdan sorumlu kuruluş başvurusu, değerlendirilmesi ve belgelendirilmesi ile ilgili temel alınan mevzuat listesi aşağıda verilmiştir;

  • 01.06.2013 tarihinde yürürlüğe giren COTIF 1999 Ek G ATMF EK A “Bakımdan Sorumlu Kuruluşların (ECM) Belgelendirmesi ve Denetlenmesi” Kuralları,
  • UTP WAG / TSI WAG (Yük Vagonları için Tek Tip Teknik Kural/Yük Vagonları için Karşılıklı İşletilebilirlik Teknik Şartnamesi),
  • 19.11.2015 tarihli ve 29537 Sayılı Demiryolu Emniyet Yönetmeliği,
  • Demriyolu düzenleme Genel Müdürlüğü Bakımdan Sorumlu Kuruluş(ECM) için Başvuru Kılavuzu.

ECM Belgesi sahibi olabilmek için yetkilendirilmiş bir belgelendirme kuruluşunca gerçekleştirilen denetim sonrasında yeterliliğin belgelendirilmesi gerekmektedir. Yeterlilik denetimleri yılda bir kere gerçekleştirilerek, işletmenin hizmet yerinde kontroller yapılmaktadır.

Türkiye'de yerleşik olmaları kaydıyla;

  • Vagon üreticileri,
  • Demiryolu tren işletmecisi,
  • Demiryolu altyapı işletmecisi,
  • Vagon kullanım hakkına sahip olan kişi veya tüzel kişi,
  • Vagon bakım atölyeleri

Bakımdan Sorumlu Kuruluş belgelendirmesi için başvuru yapabilmektedir.

Tulpar Teknik Mühendislik tarafından verilen danışmanlık hizmeti ile belgelendirmeye hazırlık, başvuru ve başvuru sonrası işlemlerin takibi yapılmaktadır.

İLETİŞİM FORMU

* Zorunlu alanlar!

REFERANSLAR
iş bir
ankara ticaret odası
katmerciler
asmaksan
araf
aslanlar petrol
arusder
segmenler sürücü kursu
KurumsalTulpar Teknik Mühendislik
Telefon: 0 534 030 11 62