GÖZETİM FAALİYETLERİ VE DANIŞMANLIK

Uluslararası Gözetim Şirketi Faaliyetleri

Tulpar Teknik Mühendislik Ltd olarak dış ticarete konu mallarla ilgili olarak kalite ve miktar kontrolü; depolama, yükleme, boşaltma ve nakil esnasındaki durumun tespiti ile döviz kuru ve mali şartlar da dâhil olmak üzere fiyat ve gümrük sınıflandırmasının doğruluğunun saptanması konusundaki uluslararası gözetim faaliyetlerini yürütmek üzere Ticaret Bakanlığı tarafından uluslararası gözetim şirketi statüsünde yetkilendirilmiş bulunmaktayız.

Diğer bir deyişle, ithalatçı ve/veya ihracatçı, dış ticarete konu ürün ile ilgili olarak üzerinde anlaştıkları hususların yerine getirildiğinden emin olmak için uluslararası gözetim şirketlerine başvurmakta; uluslararası gözetim şirketleri ürünün özellikleri, kalitesi, miktarı, fiyatı vb. hususlarda ölçüm ve analizler yaparak bir rapor düzenlemekte; dış ticaret bu gözetim raporundaki verilere güvenilerek gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda, Ticaret Bakanlığınca uluslararası gözetim şirketi statüsü verilmesiyle, gözetim şirketinin uzman personel ve altyapı gibi asgari koşullara sahip olduğu hususu, devlet tarafından onaylanmış olmaktadır.

Üretim sürecinin tamamlanmasından sonra yapılacak olan kalite kontrolü, malın piyasaya dağıtımından önceki kalitesinin belirlenmesi açısından önem taşımakta olup, üretici ve ihracatçı açısından malın sevkiyat öncesi veya alıcıya tesliminden hemen önceki durumun belirlenmesini sağlamaktadır. Böylelikle istenen kalite ölçütlerine sahip olmayan malın sevkiyatı önlenerek malın sonradan geri gönderilme, düşük fiyatla satışı vb. sorunların ortaya çıkma olasılığı önemli ölçüde azaltılmaktadır. Söz konusu kalite kontrolünün, tarafsız, güvenilir ve uluslararası düzeyde tanınıp kabul edilmiş kuruluşlar tarafından, diğer ifadeyle “Uluslararası Gözetim Şirketleri” tarafından yapılarak malın durumun bu kuruluşların düzenleyecekleri raporlar belirlenmesi, gerek alıcı gerekse satıcıya güven duygusu sağlamakta ve satış sonrasında ortaya çıkabilecek aksaklıklar en düşük düzeye indirilebilmektedir.

Bu amaçla hizmet alanını genişleten firmamız malın alıcıya tesliminden önce satış sözleşmesinde öngörülen;

  • Miktar,
  • Kalite,
  • Ambalajlama,
  • Etiketleme,
  • Yükleme,
  • Taşıma,
  • Teslim zamanı vb.

koşullarına ne ölçüde uygun olarak gerçekleştirildiğinin tespitini yapmaktadır.

Tulpar Teknik Mühendislik Ltd olarak yürütülen spesifik gözetim faaliyetlerinden bazıları aşağıda verilmiştir;

  • Müşteri Adına Tedarikçi/Bayi Değerlendirme,
  • Oyun Alanı Elemanları ve Zemin Düzenlemeleri, Açık Hava Egzersiz Donanımları,
  • Yükleme öncesi gözetim.
İLETİŞİM FORMU

* Zorunlu alanlar!

REFERANSLAR
iş bir
ankara ticaret odası
katmerciler
asmaksan
araf
aslanlar petrol
arusder
segmenler sürücü kursu
KurumsalTulpar Teknik Mühendislik
Telefon: 0 534 030 11 62