GÖZETİM FAALİYETLERİ VE DANIŞMANLIK

TSE COVID-19 Güvenli Üretim ve Güvenli Hizmet Belgesi Danışmanlık Hizmeti

TSE COVID-19 Güvenli Üretim ve Güvenli Hizmet Belgesi Danışmanlık Hizmeti

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını ile tüm sektörlerde farklı tedbirlerin alınması ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Türk Standardları Enstitüsü de "Covid-19 Güvenli Üretimve Güvenli Hizmet Belgelendirmesine" başlanılmıştır. Belge ile hem  tüketicilerde gelişen hijyen  beklentisine yanıt verebilmek, hem de çalışanlar açısından tedbirleri alabilmek amaçlanmıştır.

Belge ile sanayi ve hizmet sektörünün enfeksiyon önleme ve kontrol prosedürleri hakkında bilgi sahibi olmasını amaçlamaktadır. Ortaya konan tedbirler sayesinde, sanayi işletmelerinde çalışanların, ziyaretçilerin, tedarikçilerin ve diğer tüm paydaşların sağlığı korunması düşüncesi ile hareket edilmiştir.

Tulpar Teknik Mühendislik Ltd Şti. olarak;  virüsün bulaş yolları ve önlenmesine yönelik çalışanların/personelin düzenli eğitimi, uygun el hijyeni ve ortam temizliği ile COVID-19 farkındalığının sağlanması, tesis/işletme boyunca, enfeksiyon yayılmasını önlemenin yollarını açıklayan poster/afiş, tabela ve uyarı işaretleri yerleştirilmesi ve  COVID-19 belirtileri gösteren kişilere yapılacak işlemler ile ilgili bir eylem planı ya da yöntem belirlenmesi gibi işlemlerin yer aldığı bir sistemin uygulamaya alınmasına yönelik hizmet vermekteyiz.

Kuruluşun talebine bağlı olarak TS 13811:2018 Hijyen ve Sanitasyon Yönetim Sistemi entegrasyon çalışması da beraber yürütülebilmektedir.

TS 13027 Gıda Üretim ve Satış Yerlerinde Hijyen ve Sanitasyon İçin Genel Kurallar Standardı Danışmanlık Hizmeti

Gıda üretim, tüketim ve satış yerlerinin gıda güvenilirliği açısından tüketicinin korunmasını sağlamak amacıyla gıdanın üretiminden son tüketiciye arzına  kadar uyması gereken hijyen ve sanitasyon ile ilgili yapısal özellik, işletmecilik, teknik donanım, çalışanlarının özellikleri, güvenlik ile ilgili genel kurallarını kapsayan bu standart ile aşağıda verilen mevzuata uygun olarak hizmet sunumu hedeflenmektedir.

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu,

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu,

28157 sayılı Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği,

28145 sayılı Gıda Hijyeni Yönetmeliği,

28693 sayılı Gıda Katkı Maddeleri Yönetmeliği,

29960 sayılı Türk Gıda Kodeksi Gıda Etiketleme Ve Tüketicileri Bilgilendirme Yönetmeliği

25730 sayılı İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik.

Bir günlük eğitim ile yemek firmalarında Standartın temel şartlarına yönelik bilgi verilerek, sistem dokümantasyonunun temeli oluşturulmaktadır.

Hangi Kuruluşlar TSE COVID-19 Güvenli Üretim ve Güvenli Hizmet Belgesine Başvurabilir?

Sanayi sektöründe yer alan tüm üretciler ile hizmet sektöründe yer alan araç tamir bakım servisleri, akaryakıt ve lpg ikmal istasyonları, yemek hizmeti veren işletmeler gibi tüm hizmet sağlayıcılar belgelendirmeye başvuruda bulunabilir.

İLETİŞİM FORMU

* Zorunlu alanlar!

REFERANSLAR
iş bir
ankara ticaret odası
katmerciler
asmaksan
araf
aslanlar petrol
arusder
segmenler sürücü kursu
KurumsalTulpar Teknik Mühendislik
Telefon: 0 534 030 11 62