GÖZETİM FAALİYETLERİ VE DANIŞMANLIK

TS ISO 39001 Yol Trafik Güvenliği (YTG) Yönetim Sistemi Eğitim ve Danışmanlık Hizmeti

Kuruluşların kontrolü altındaki yol trafik kazaları ile ilgili ölümleri ve ciddi yaralanmaları azaltmak amacıyla, kuruluşun yol trafik sistemiyle etkileşimini sağlamak için yol trafik güvenliği (YTG) yönetim sistemi şartlarını kapsayan standarta yönelik çalışmalarda veri analizi büyük önem taşımaktadır.

Ülkemizde sadece öncü kuruluşlarca takip edilen standarta etkileşim içinde olunan paydaşlar diğer yönetim sistemlerine göre daha geniş olup kamu kurumları, özel sektör ve vatandaşları kapsamaktadır. 

Standartın hazırlık temelinde 2008 yılında, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Kuruluşu (OECD) ve Uluslararası Trafik Forumu tarafından yayımlanan; “Sıfıra doğru:Tutkulu Yol Güvenliği Hedefleri ve Güvenli Sistem Yaklaşımı” yer almaktadır. Bu rapor, YTG yönetim sisteminin önemine dikkat çekmiş ve Dünya Bankası Küresel Yol Güvenliği Fonu (WBGRSF) tarafından geliştirilmiş yönetim sistemine atıfta bulunulmuştur. 2009 yılında  WBGRSF yayını, YTG yönetim sistemi çerçevesini geliştirmek amacıyla kaza yetkisine ait başarılı YTG yönetim uygulanmasının kapsamlı bir gözden geçirmesini tanımlamıştır. 

Sistem kurulumu ve eğitim hizmetlerimiz; kuruluşların birbiriyle ilişkili üç unsur; kurumsal yönetim işlevleri, girişimler ve sonuçlar temelinde verilerinin analiz edilerek proaktif bir sistemin geliştirilmesine katkı sağlamayı hedeflemektedir.

 

İLETİŞİM FORMU

* Zorunlu alanlar!

REFERANSLAR
iş bir
ankara ticaret odası
katmerciler
asmaksan
araf
aslanlar petrol
arusder
segmenler sürücü kursu
KurumsalTulpar Teknik Mühendislik
Telefon: 0 534 030 11 62