GÖZETİM FAALİYETLERİ VE DANIŞMANLIK

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı

Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı Tebliğ gereğince; “Tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan ve bir takvim yılı içerisinde net elli ton ve üstü miktarlarda işlem yapan, gönderen, paketleyen, yükleyen, dolduran ve boşaltan olarak faaliyette bulunan işletmeler ile toplam araç taşıma kapasitesi elli ton ve üzerinde olan taşımacılık işletmeleri ile

Miktarına bakılmaksızın ADR Bölüm 1.1.3.6.3’te yer alan tablodaki taşıma kategorisi sıfır olan tehlikeli maddelerle iştigal eden ve tehlikeli madde taşımacılığı sürecinde yer alan, gönderen, paketleyen, yükleyen ve dolduran olarak faaliyette bulunan işletmeler Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanı ile sistemlerini kurmak ve uygulamaya almak zorundadır.

Mevzuatın yeni olması, Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlarının sadece sınavdan geçerek yetkilendirilmeleri gibi nedenlerden kaynaklı uygulama eksiklikleri ortaya çıkmaktadır.

Danışmanlık hizmetlerimiz ile bu tip eksikliklere mahal vermeden proaktif bir yaklaşım ile işletmenin kurumsal ve yönetsel yapısını da dikkate alarak; yürütülmekte olan faaliyete yönelik risk analizinin doğru bir şekilde yapılması, etkin ve verimli süreç tasarımının gerçekleştirilmesi ve mevcut sisteme entegrasyonunun yapılması hedeflenmektedir.

Sistem entegrasyonunu takiben işletmede görevlendirilecek Kalite, Çevre Ve Iş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemleri konularında yetkin denetçilerden oluşan Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlarımız izleme ve sürekli iyileştirme süreçlerine aktif katılım sağlayacaktır.

İLETİŞİM FORMU

* Zorunlu alanlar!

REFERANSLAR
iş bir
ankara ticaret odası
katmerciler
asmaksan
araf
aslanlar petrol
arusder
segmenler sürücü kursu
KurumsalTulpar Teknik Mühendislik
Telefon: 0 534 030 11 62