ADR/RID/IMDG/IATA DGR/ICAO-TI TASARIM/TİP ONAY DANIŞMANLIĞI

Tank Tasarım Danışmanlığı

Sabit tankların, sökülebilir tankların, tank konteynerlerinin, tank takas gövdelerinin, tüplü gaz tankerlerinin, ÇEGK’lerin, vakumla çalışan atık tanklarının ve MPÜB’ler ile portatif tankların;

Tasarım onayı ile ilgili tank teknik dosyasının ve tank kaydının hazırlanmasına yönelik;

 1. Azami net kütle, kapasite, dolum miktarı, et kalınlıkları, dolum basınçları, test basınçları, maksimum izin verilebilir çalışma basıncı hesaplamaları,
 2. Sonlu Elemanlar Analizi ile mukavemet modellemesi,
 3. Hidrolik basınç testi, sızdırmazlık testi, kapasite tayini, boyut kontrolü deneylerini de içeren Kalite planları ile deney metotlarının dokümante edilmesi,
 4. Radyografik muayene kriterlerinin hazırlanması,
 5. Proto tip üretim için gerekli tüm çalışmalara Tulpar Teknik uzman personeli ile teknik ve idari destek vermektedir.

Tank Tasarım Onay Belgesi İiçin TSE’ye Başvuruda İstenen Dokümanlar

 1. Kalite Yönetim Sistemi belgesi,
 2. Tüm varyasyonlar dahil olmak üzere ilgili taşıma biriminin tanımı,
 3. Tahliye kapasitesi dahil güvenlik aletleriyle ilgili bilgi ve teknik verilerle birlikte hizmet teçhizatının listesi, kapasiteleri ve tip onay sertifikaları,
 4. Genel montaj çizimi veya çizimleri, hesaplamalar için kullanılan boyutlar; ürünün, hizmet teçhizatının, yapısal teçhizatının boyutları; uygunluğu doğrulamak için gerekli işaretlemeler ve/veya etiketlemeler dahil ayrıntılı çizimler (Tasarım Dosyaları basılı halde ve elektronik ortamda CAD, STP, VDA ve LGES formatlarından herhangi birinde teslim edilecektir.)
 5. Hesaplama notları ve sonuçları (Azami net kütle, kapasite, dolum miktarı hesapları, et kalınlıkları, dolum basınçları, test basınçları, MİÇB),
 6. Kalıcı olarak bir araya getirme işleminin onaylanmış niteliği (Kaynak Prosedürü Şartnamesi –WPS-, Kaynak Yöntem Testleri -PQR- ),
 7. Kalıcı olarak bir araya getirme operatörlerinin sertifikaları,
 8. Tahribatsız test operatörlerinin onaylanmış nitelikleri,
 9. Isıl işlemin (işlemlerin) tanımı.

İLETİŞİM FORMU

* Zorunlu alanlar!

REFERANSLAR
iş bir
ankara ticaret odası
katmerciler
asmaksan
araf
aslanlar petrol
arusder
segmenler sürücü kursu
KurumsalTulpar Teknik Mühendislik
Telefon: 0 534 030 11 62