SIK SORULAN SORULAR

1. ADR kısaltması nedir?

ADR (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road); “Tehlikeli Malların Karayolu ile Uluslararası Taşınmacılığına İlişkin Avrupa Anlaşması” dır. Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu tarafından 30 Eylül 1957’de yayımlanmış olan ADR’nin Avrupa’da yürürlüğe giriş tarihi 29 Ocak 1968’dir.

2. ADR Anlaşmasının amacı nedir?

Uluslararası karayolu taşımacılığında güvenliğin arttırılması amacıyla karayollarında tehlikeli madde taşıyan araçların donanım ve işleyişi ile taşıyıcı ambalaj, IBC, basınçlı kap ve tanklara yönelik koşulların ortaya konmasıdır.

3. ADR Anlaşmasına taraf olan ülkeler hangileridir?

ADR Anlaşmasına Türkiye,  Avrupa Birliği ülkeleri ile Mısır, Fas, Malta, Tacikistan  dahil 48 ülke taraf olmuş ve uygulamaya almıştır.

4. Türkiye’de ADR Anlaşmasına bağlı yönetmelikler ne zamandır yürürlüktedir?

06.12.2005 tarihli ve 5434 sayılı Resmi Gazete ile ülkemizin de taraf olduğunun ulusal mevzuatta yer aldığı ADR’nin uygulanmasına yönelik “Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Taşınması Hakkındaki Yönetmelik”  31. 03. 2007 tarihli ve 26479 sayılı Resmi Gazete yayını ile kabul edilmiştir. 2 yıl geçiş süresinin tamamlanması ve 2 defa ertelemenin ardından 18 Aralık 2010’da yayımlanan yönetmelik değişikliği ile 01.01.2013 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

5. ADR Tasarım Onay Belgesi nedir?

Tehlikeli yük naklinde kullanılan ambalaj, büyük ambalaj, IBC, basınçlı kap, tank üreticileri ile dökme yük konteyner üreticilerinin T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nca yetkilendirilmiş olan yetkilendirilmiş kuruluşlardan alınması gereken belgedir.

6. ADR Tasarım Onay Belgesi geçerlilik süresi nedir?

T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’nca yetkilendirilmiş kuruluşlarca düzenlenen belgeler r tasarım tipine göre 5-10-15-20 yıl geçerlidir.

7. Yurt dışından alınan ADR Tasarım Onay Belgesi geçerli midir?

T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile Türk Standartları Ensititüsü arasında imzalana Protokol  tarihi olan 06/03/2013’ten itibaren belgelendirme ve onay işlemleri ülkemiz yetkili test ve onay merkezlerince yapılmaktadır. Yurtdışından alınan belgeler ilgili kurumlarca değerlendirmeye alınarak onaylanmaktadır.

8. ADR Araç Uygunluk Belgesi (T9) nedir?

Aracın veya ekipmanın tehlikeli madde taşımaya uygunluğunun doğrulandığı ve aracın tescil edildiği ülkenin yetkili kurumlarınca verilen belgedir.

ADR Bölüm 9 şartları ile atıfta bulunulan Avrupa Birliği Direktifine uygunluğun gösterildiği belgedir. Ülkenin ana dili ile bu dilin İngilizce, Fransızca veya Almanca olmaması halinde, onay sertifikasının İngilizce/Fransızca/Almanca dillerinden birinde de yazılacaktır.

9. ADR Araç Uygunluk Belgesi (T9) geçerliliği ne kadardır?

ADR Araç Uygunluk Belgesi  geçerlilik süresi 1 yıl olup her yıl yapılacak incelemeden sonra yenileme yapılmaktadır.

10. ADR Araç Uygunluk Belgesi (T9) ne zaman yenilenmelidir?

Taşıyıcının, operatörün veya araç sahibinin adı veya iş adresi değiştiğinde belge yenilenmelidir.

11. Eko Tasarımın Amacı Nedir?

Çevreye duyarlı iyi tasarımlar sayesinde para ve enerji tasarrufunu en aza indirmektir.

12. Eko Tasarım Hangi Ürünlerde Gereklidir?

Eko tasarım aslında enerji tüketimi üzerinde etkisi bulunan tüm ürünleri kapsamaktadır. Ancak ülkemizde ithalat aşamasında denetlenen eko tasarım ürünleri başlıca Elektrik Süpürgeleri, Klimalar, Elektrik Motorları, Ev Tipi Soğutma Cihazları ve Lambalardır.

13. Eko Tasarımın Denetimi Nasıl Gerçekleşir?

Denetim genel hatlarıyla iki aşamadan oluşmaktadır. Gümrüklü sahada ürünlerin incelenmesi ve ürünün belli şartlardaki standartlara uygunluk kontrolünün evrak üzerinden sağlanmasıyla gerçekleştirilmektedir.

14. Eko Tasarım Denetimindeki Ürünlerde Mükerrer Başvuru Uygulanır Mı?

Eko tasarım denetimine tabi ürünlerde mükerrer başvuru uygulanmaz. Her başvuru ayrı ayrı değerlendirilir.

İLETİŞİM FORMU

* Zorunlu alanlar!

REFERANSLAR
iş bir
ankara ticaret odası
katmerciler
asmaksan
araf
aslanlar petrol
arusder
segmenler sürücü kursu
KurumsalTulpar Teknik Mühendislik
Telefon: 0 534 030 11 62