GÖZETİM FAALİYETLERİ VE DANIŞMANLIK

Motor Yağı Değişim Noktası İzin Belgesi Danışmanlık Hizmeti

Motor Yağı Değişim Noktası İzin Belgesi Danışmanlık Hizmeti

21.12.2019 tarihli 30985 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği Geçici 2. Maddesi uyarınca motor yağı değişimi yapılan akaryakıt istasyonları, tamirhaneler, servisler, kamu kurum/kuruluşları, belediyeler, madencilik faaliyeti gösteren işletmeler ve diğer motor yağı değişimi yapılan işletmeler 1/1/2021 tarihine kadar “Motor Yağı Değişim Noktası İzin Belgesi” almakla ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan çevrimiçi programlar aracılığıyla atık yağ stok ve değişim bilgilerini bildirmekle yükümlüdürler.

Motor Yağı Değişim Noktası İzin Belgesi’ni almayan işletmeler 2872 Sayılı Çevre Kanunu 20. Madde uyarınca idari para cezaları ile karşılaşacaktır.

Söz konusu İdari Para Cezaları

  •  Bildirim Ve Bilgi Verme Yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere 22.109 Türk Lirası,
  •  Tehlikeli Madde ve Tehlikeli Atık Malî Sorumluluk Sigorta Poliçesi’ni yaptırmayanlara 88.499 Türk Lirası,
  •  Bu Kanunda ve yönetmeliklerde öngörülen usûl ve esaslara, yasaklara veya sınırlamalara aykırı olarak geçici depolama yapanlara 88.499 Türk Lira

olarak uygulanmaktadır.

Tulpar Teknik Mühendislik olarak uzmanlarımızla birlikte aşağıda verilmiş olan mevzuat kapsamında istenilen çalışmaları işletmelerinizde gerçekleştirmekteyiz. 

  • İl Çevre Müdürlüklerinden Firma Başvurularının ve Şube açılışlarının yapılması ile Motor Yağı Değişim Noktası İzin Belgesi’nin alınması,
  • Geçici Depolama Alanlarının Atık Yönetimi Yönetmeliği mevzuatına uygun şartlarda düzenlenmesi,
  • Yapılacak faaliyetlere ilişkin dokümantasyonların hazırlanması ve işletme dokümanlarına entegrasyonunun yapılması,
  • İlgili personele mevzuat ve uygulamalar kapsamında eğitim verilmesi,
  • Çevrimiçi programlar (EÇBS, Atık Yönetim Uygulaması, MoYDeN) üzerinden gerekli izleme ve takiplerin yapılması.

 

 

 

 

 

İLETİŞİM FORMU

* Zorunlu alanlar!

REFERANSLAR
iş bir
ankara ticaret odası
katmerciler
asmaksan
araf
aslanlar petrol
arusder
segmenler sürücü kursu
KurumsalTulpar Teknik Mühendislik
Telefon: 0 534 030 11 62