ADR/RID/IMDG/IATA DGR/ICAO-TI TASARIM/TİP ONAY DANIŞMANLIĞI

IBC(OHK) ve Büyük Ambalaj Tasarım Danışmanlığı

IBC (Orta Boy Dökme Yük Konteyner) ile Büyük Ambalaj tasarım onayı olarak da tanımlanan, prototip ürünlerde yapılacak deneyler ile seri üretim esnasında performans ve tasarım doğrulama testleri konularında

  1. Taşınacak olan tehlikeli maddenin özelliğine,
  2. IBC/Büyük Ambalaj malzemesinin niteliğine,
  3. IBC/Büyük Ambalajın teknik çizimine bağlı olarak,
  4. Özel şartlara da cevap verecek şekilde.

doküman, makine ve teçhizat ve personel yeterliliği için gerekli tüm çalışmalara Tulpar Teknik uzman personeli ile teknik ve idari destek vermektedir.

IATA DGR/ICAO-TI -DGR havayolunda tehlikeli maddelerin taşınmasında büyük ambalajların kullanımını içermemektedir, bu nedenle büyük ambalaj danışmanlık hizmeti diğer taşımacılık modlarında yapılmaktadır.

IBC (OHK) ve Büyük Ambalaj Tasarım Onay Belgesi İçin TSE’ye Başvuruda İstenen Dokümanlar

  1. TS EN ISO 16106 standardına uygun bir kalite yönetim sistemi belgesi,
  2. Tüm varyasyonlar dahil olmak üzere ambalaj tanımı,
  3. Firma bünyesinde yapılabilen deneylerin listesi,
  4. Genel montaj çizimi veya çizimleri,
  5. Hesaplama notları ve sonuçları (azami net kütle, kapasite, dolum miktarı hesapları),
  6. Kalıcı olarak bir araya getirme işleminin onaylanmış niteliği (Kaynak Prosedürü Şartnamesi (WPS),Kaynak Yöntem Testleri (PQR)).

İLETİŞİM FORMU

* Zorunlu alanlar!

REFERANSLAR
iş bir
ankara ticaret odası
katmerciler
asmaksan
araf
aslanlar petrol
arusder
segmenler sürücü kursu
KurumsalTulpar Teknik Mühendislik
Telefon: 0 534 030 11 62