ADR/RID/IMDG/IATA DGR/ICAO-TI TASARIM/TİP ONAY DANIŞMANLIĞI

Basınçlı Kap/Aerosol Tasarım Danışmanlığı

Basınçlı Kap ve aerosol tasarım onayı için;

 1. İlgili kapta taşınacak maddelerin BM kodları,
 2. Taşınacak madde/maddelerin sınıfını,
 3. Üretim işlemleri ve control parametreleri,
 4. Asgari test basınçları,
 5. Asgari gövde kalınlıkları,
 6. Kapasite,
 7. Kontrol sıcaklıkları ve özel hükümlerle ilgili talimatları; ilgili uluslararası sözleşmeden yararlanarak tespit edilmeli ve bunlara yönelik dokümantasyon hazırlanarak uygulamaya alınmalıdır.

Prototip üretimi de kapsayan bu süreçte gerekli tüm çalışmalara Tulpar Teknik uzman personeli ile teknik ve idari destek vermektedir.

Basınçlı Kap/Aerosol Tasarım Onay Belgesl İçin TSE’ye Başvuruda İstenen Dokümanlar

 1. Kalite Yönetim Sistemi belgesi,
 2. Tüm varyasyonlar dahil olmak üzere ilgili taşıma biriminin tanımı,
 3. Tahliye kapasitesi dahil güvenlik aletleriyle ilgili bilgi ve teknik verilerle birlikte hizmet teçhizatının listesi, kapasiteleri ve tip onay sertifikaları,
 4. Genel montaj çizimi veya çizimleri, hesaplamalar için kullanılan boyutlar; ürünün, hizmet teçhizatının, yapısal teçhizatının boyutları; uygunluğu doğrulamak için gerekli işaretlemeler ve/veya etiketlemeler dahil ayrıntılı çizimler (Tasarım Dosyaları basılı halde ve elektronik ortamda CAD, STP, VDA ve LGES formatlarından herhangi birinde teslim edilecektir.)
 5. Hesaplama notları ve sonuçları (azami net kütle, kapasite, dolum miktarı hesapları, et kalınlıkları, dolum basınçları, test basınçları, MİÇB),
 6. Kalıcı olarak bir araya getirme işleminin onaylanmış niteliği (Kaynak Prosedürü Şartnamesi –WPS-, Kaynak Yöntem Testleri -PQR-),
 7. Kalıcı olarak bir araya getirme operatörlerinin sertifikaları,
 8. Tahribatsız test operatörlerinin onaylanmış nitelikleri,
 9. Isıl işlemin (işlemlerin) tanımı.

İLETİŞİM FORMU

* Zorunlu alanlar!

REFERANSLAR
iş bir
ankara ticaret odası
katmerciler
asmaksan
araf
aslanlar petrol
arusder
segmenler sürücü kursu
KurumsalTulpar Teknik Mühendislik
Telefon: 0 534 030 11 62