ADR/RID/IMDG/IATA DGR/ICAO-TI TASARIM/TİP ONAY DANIŞMANLIĞI

Ambalaj Tasarım Danışmanlığı

Değişik malzemelerden imal edilmiş olan varil, bidon, kutu, torba türü ambalajlar ile Sınıf 7 Radyoaktif Malzeme içeren veya taşıyan ambalajlar ve Sınıf 6.2 ‘ye ait A Kategorisi Bulaşıcı Maddeler için kullanılan ambalajların; tasarım onayı olarak da tanımlanan, Kullanılacak olan tehlikeli maddenin özelliğine,

  1. Ambalaj malzemesinin niteliğine,
  2. Ambalajın teknik çizimine bağlı olarak,
  3. Özel şartlara da cevap verecek şekilde.

prototip ürünlerde yapılacak deneyler ile seri üretim esnasında performans doğrulama/tasarım doğrulama testleri konuları ile azami net kütle, kapasite, dolum miktarı hesapları için gerekli tüm çalışmalara Tulpar Teknik uzman personeli ile teknik ve idari destek vermektedir.

Ambalaj Tasarım/Tip Onay Belgesi İçin TSE’ye Başvuruda İstenen Dokümanlar

  1. TS EN ISO 16106 standardına uygun bir kalite yönetim sistemi belgesi,
  2. Tüm varyasyonlar dahil olmak üzere ambalaj tanımı,
  3. Firma bünyesinde yapılabilen deneylerin listesi,
  4. Genel montaj çizimi veya çizimleri,
  5. Hesaplama notları ve sonuçları (azami net kütle, kapasite, dolum miktarı hesapları),
  6. Kalıcı olarak bir araya getirme işleminin onaylanmış niteliği (Kaynak Prosedürü Şartnamesi (WPS),Kaynak Yöntem Testleri (PQR)).

İLETİŞİM FORMU

* Zorunlu alanlar!

REFERANSLAR
iş bir
ankara ticaret odası
katmerciler
asmaksan
araf
aslanlar petrol
arusder
segmenler sürücü kursu
KurumsalTulpar Teknik Mühendislik
Telefon: 0 534 030 11 62