GÖZETİM FAALİYETLERİ VE DANIŞMANLIK

Aksesuar/Teçhizatın Uluslararası Sözleşme Şartlarına (ADR/RID/IMDG/IATA DGR/ICAO-TI ) Şartlarına Uyum Danışmanlığı

İlgili uluslararsı anlaşmalarada yer alan aksesuar ve teçhizatın atıfta bulunulan standartlara uygunluğunun ispat edilebilmesi amacıyla ürün belgelendirmesinin gerçekleştirlmesi amacıyla ihtiyaç duyulan

  1. İlgili ürün standartının belirlenmesi,
  2. Standarta uygun üretim planlaması yapılması,
  3. Ürün şartlarının gözden geçirilerek standartta belirtilen kriterlerin karşılanması için projelendirme yapılması,
  4. Teknik şartların test edilmesi, muayenesi için gerekli alt yapı ve teçhizatın belirlenmesi.

Konularında Tulpar Teknik uzman personeli ile teknik ve idari destek vermektedir.

İLETİŞİM FORMU

* Zorunlu alanlar!

REFERANSLAR
iş bir
ankara ticaret odası
katmerciler
asmaksan
araf
aslanlar petrol
arusder
segmenler sürücü kursu
KurumsalTulpar Teknik Mühendislik
Telefon: 0 534 030 11 62