GÖZETİM FAALİYETLERİ VE DANIŞMANLIK

Akreditasyon Altyapısı Hazırlama ve Yönetim Sistemleri Danışmanlığı

AKREDİTASYON DANIŞMANLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ

Aşağıda verilen standartlar konusunda, Türkak tarafından yayımlanan rehber dokümanlarda göz önüne alınarak, uygunluk değerlendirmesi yapacak kuruluşlar için Akreditasyon danışmanlığı hizmetleri sunulmaktadır.

• TS EN ISO IEC 17020 – Çeşitli Tiplerdeki Muayene Kuruluşlarının Çalıştırılmaları İçin Genel Kriterler,
• TS EN ISO/IEC 17021 – Uygunluk Değerlendirmesi – Yönetim Sistemlerinin Tetkikini ve Belgelendirmesini Sağlayan Kuruluşlar İçin Şartlar,
• TS EN ISO/IEC 17024 – Personel Belgelendiren Kuruluşlar İçin Genel Şartlar,
• TS EN ISO/IEC 17025 – Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar,
• TS EN ISO/IEC 17065 - Uygunluk Değerlendirmesi - Ürün, Proses Ve Hizmet Belgelendirmesi Yapan Kuruluşlar İçin Şartlar.

YÖNETİM SİSTEMLERİ DANIŞMANLIK VE EĞİTİM HİZMETLERİ

• TS EN ISO 9001 - Kalite Yönetimi
• TS EN ISO 14001 - Çevre Yönetimi
• TS EN ISO 45001 - İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetimi
• TS EN ISO 50001 - Enerji Yönetimi
• TS EN ISO 10002 - Müşteri Memnuniyeti Yönetimi

Standartları konularında kuruluş bünyesinde eğitimlerin verilmesi, sistem kurulması, mevcut uygulanmakta olan Yönetim Sistemlerinin birbirlerine entegrasyonunun ve sürekliliğinin sağlanması ve iç denetimlerinin yapılması konularında, danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.

TSE UYGUNLUK BELGESİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Türk Standartları Enstitüsü tarafından belgelendirmesi yapılan ürüne ve hizmete yönelik uygunluk değerlendirmesi (Ürün Belgesi/ Hizmet Yeterlilik Belgesi) danışmanlık hizmeti verilmektedir.

İLETİŞİM FORMU

* Zorunlu alanlar!

REFERANSLAR
iş bir
ankara ticaret odası
katmerciler
asmaksan
araf
aslanlar petrol
arusder
segmenler sürücü kursu
KurumsalTulpar Teknik Mühendislik
Telefon: 0 534 030 11 62