GÖZETİM FAALİYETLERİ VE DANIŞMANLIK

ADR Araç Uygunluk (T9) Danışmanlığı

 1. ECE R-105 Tehlikeli Maddelerin Taşınması için Tasarlanan Taşıtların Özel Yapısal Nitelikleri Bakımından Onayı ile İlgili Hükümler.
 2. ECE R-111 Motorlu Taşıtlar- Devrilme Kararlılığı konusunda M ve O Sınıfı Tankerlerin Onayı ile İlgili Hükümler.

Ile ADR Bölüm 9 içinde tanımlanan ek kriterlere edilmesi göre her bir araçta yapılacak incelemeye yönelik

 1. Aracın belgelerinin üreticilerden temin edilmesi,
 2. Tankın ara kontrol/periyodik muayenelerine yönelik değerlendirmelerin yapılması,
 3. Başvuru dokümanlarının hazırlanması.

Konularında gerekli tüm çalışmalara Tulpar Teknik uzman personeli ile teknik ve idari destek vermektedir.

ADR Araç Uygunluk Belgesi İiçin TSE’ye Başvuruda İstenen Dokümanlar

 1. İmza Sirküleri,
 2. Araç Ruhsat Fotokopisi (Araç tescilli ise),
 3. Dekont,
 4. Aracın 98/91/AT veya ECE R 105’e göre uygunluğunu gösterir üretici tarafından verilmiş “ Uygunluk Beyanı”,
 5. 4 bardan daha az test basıncına sahip tank/tankerler için üreticiden alınmış ECE R 111’e göre “Uygunluk Beyanı”,
 6. Tank/Tankerler için “İlk Muayene Sertifikası” fotokopisi,
 7. İmzalı Başvuru Formu,
 8. Başvurular TSE’ye elektronik ortamda kabul edilmektedir. Bu nedenle başvuru öncesi kullanıcı adı ve şifre işlemlerinin TSE’nin sayfasından yapılması gerekmektedir.

Not: Aracın 98/91/AT veya ECE R 105’e göre uygunluğunu gösterir üretici tarafından verilmiş “ Uygunluk Beyanı”  araç sahibi tarafından temin edilemez ise TULPAR Teknik tarafından temin edilecektir.

Önemli Hatırlatmalar

 1. Türkçe ve İngilizce olarak düzenlenecek olan ADR Onay Belgesiı araç üzerinde bulundurulmalıdır.
 2. Belge ülkemizdeki yol kenarı denetimleri ile uluslararası yollarda denetim ekiplerince talep edilebilir.
 3. Onay sertifikasının geçerliliği, teknik muayene tarihinden en fazla bir yıl sonra sona erecektir.
 4. Bir sonraki teknik incelemenin, belge üzerindeki tarihten önceki veya sonraki bir ay içerisinde gerçekleştirilmesi gereklidir.
 5. Sürücülerin SRC 5 Belgeleri ile Taşıma Evraklarını araç üzerinde buludurmaları denetimlerde karşılaşılabilecek sorunlara engel olacaktır.

İLETİŞİM FORMU

* Zorunlu alanlar!

REFERANSLAR
iş bir
ankara ticaret odası
katmerciler
asmaksan
araf
aslanlar petrol
arusder
segmenler sürücü kursu
KurumsalTulpar Teknik Mühendislik
Telefon: 0 534 030 11 62